Chúc Bạn Chọn Được Loại Vũ Khí Yêu Thích
Trang (1)
Bảng 1
Lựu Đạn +0
- Giá: 300 xu
Lựu Đạn +10
- TC: 500 xu
Lựu Đạn +12
- TC: 800 xu
Pháo +0
- Giá: 220 xu
Pháo +10
- TC: 450 xu
Pháo +12
- TC: 600 xu
Lu Gạch +0
- Giá: 300 xu
Lu Gạch +10
- TC: 500 xu
Lu Gạch +12
- TC: 700 xu
Túi vũ khí +0
- Giá: 200 xu
Túi vũ khí +10
- TC: 400 xu
Túi vũ khí +12
- TC: 550 xu
Phi tiêu +0
- Giá: 300 xu
Phi tiêu +10
- TC: 500 xu
Phi tiêu +12
- TC: 700 xu
Sấm sét +0
- Giá: 200 xu
Sấm sét +10
- TC: 500 xu
Sấm sét +12
- TC: 700 xu
Giỏ trái cây +0
- Giá: 200 xu
Giỏ trái cây +10
- TC: 400 xu
Giỏ trái cây +12
- TC: 550 xu
Tủ thuốc +0
- Giá: 250 xu
Tủ thuốc +10
- TC: 450 xu
Tủ thuốc +12
- TC: 600 xu
Ti vi - Tủ lạnh +0
- Giá: 250 xu
Ti vi - Tủ lạnh +10
- TC: 450 xu
Ti vi - Tủ lạnh +12
- TC: 600 xu
Nỏ vàng
- Giá: 530 xu
Búa vàng
- TC: +450 xu
Súng hoàn kim
- TC: +610 xu
Vip-Búa Minotaure +12
- Giá: 999 xu
Vip-Bommerang +12
- TC: +999 xu
Vip-Thương Cổ +12
- TC: +999 xu