Bạn nên xem hướng dẫn thật kỉ trước khi mua pet...chúc bạn vui vẻ.
Trang mua pet:1 - 2

I - Mua Pet
- Bạn muốn mua 1 trong số những pet được bán ở 2 trang (1) và (2), bạn chỉ cần click vào để gửi tin nhắn yêu cầu mua pet.
- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: [tên nick của bạn] - yêu cầu mua pet.
+ Trong phần nội dung bạn nhập: [Mã số Pet].
Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn muốn mua con Chikorita với mã số #005 như hình dưới này.

Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
*Tiêu đề:
Tikool - Yêu cầu mua pet
*Nội dung:
#005
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
- Các bạn Lưu ý:
+ Bạn chỉ mua được những pet có ghi mã số, đặc biệt với pet có chữ đứng trước tên pet thì shop chỉ có một con duy nhất. ai mua trước sẻ là độc quyền.
+ Chỉ gửi yêu cầu khi bạn đã đủ xu để mua Pet ( Số Xu hiện trong phần Profile (lý lịch) của bạn). Tăng xu bằng cách đăng bài viết hoặc trả lời. Nếu gửi yêu cầu mua Pet khi bạn không có đủ xu, bạn sẽ bị trừ 50 xu trong tài khoản.
+ Pet của bạn sau khi mua thành công sẽ được hiện trong profile của bạn, vị trí như hình dưới.

II - Bán Pet
- Khi bạn không còn thích con pet mình đang sở hửu, bạn có thể bán pet lại cho shop, bằng cách click vào để gửi tin nhắn bán pet.
- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: [tên nick của bạn] - yêu cầu bán pet.
+ Trong phần nội dung bạn nhập gì cũng được, đừng để trống nhé.
Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn đang sở hửu con Chikorita với mã số #005, nhưng bạn muốn bán lại.
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
*Tiêu đề:
Tikool - Yêu cầu bán pet
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
- Các bạn Lưu ý:
+ Đối với pet chưa thăng cấp và pet VIP giá bán lại sẽ bằng 1/2 giá mua lúc đầu, số tiền bán được sẽ được cộng vào số xu của bạn.
+ Đối với Pet đã thăng cấp:
Tiền bán lại = (Tiền mua pet + tiền thăng cấp1 + tiền thăng cấp2 (nếu có) )/2
.
Vd: pet của bạn là con #001 - Torchic (giá:400 xu) khi bạn thăng cấp lên II - Combusken bạn sẽ mất 250 xu, tổng giá trị của pet khi đó là 400 + 250 = 650 xu, khi bạn cần bán lại thì giá của nó là 325 xu.
+ Đối với pet VIP, khi bán lại cho shop, shop sẽ dùng nó để bán lại cho người khác.
I - Thăng Cấp
- Bạn muốn thăng cấp cho pet của mình, đầu tiên bạn cần lưu ý các việc sau:
+ Bạn phải có đủ xu để thực hiện việc thăng cấp, nếu không có đủ xu mà thực hiện thăng cấp, bạn sẽ trừ 70 xu trong tài khoản.
+ Pet của bạn phải thăng từ cấp nhỏ nhất lên cấp lớn nhất.
- Để thực hiện việc thăng cấp cho Pet bạn click vào và gửi tin nhắn yêu cầu thăng cấp với nội dung như sau:
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: [tên nick của bạn] - yêu cầu thăng cấp pet.
+ Trong phần nội dung bạn nhập gì cũng được, đừng để trống nhé.
Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn đang sở hửu con Chikorita đang ở cấp I, bạn muốn thăng lên con Bayleef cấp 2.
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
*Tiêu đề:
Tikool - Yêu cầu thăng cấp pet
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.

I - Dịch vụ Chuyển Tiền
- Khi bạn có nhu cầu chuyển tiền từ tài khoản của mình sang một tài khoản khác trong diễn đàn bạn có thể dùng dịch vụ này của shop, cách sử dụng như sau:
- Bạn cần gửi tin nhắn yêu cầu, bằng cách click vào để gửi yêu cầu.
- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: [tên nick của bạn] - yêu cầu chuyển tiền.
+ Trong phần nội dung bạn nhập: [Số tiền cần chuyển] - [Tên nick người nhận].
Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn muốn chuyển 300xu đến tài khoản có tên nick là nguyentanpro21.
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
*Tiêu đề:
Tikool - Yêu cầu chuyển tiền
*Nội dung:
300xu - nguyentanpro21
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
- Các bạn Lưu ý:
+ Trong tài khoản của bạn phải có đủ tiền để chuyển, nếu không đủ tiền mà gửi tin nhắn yêu cầu. Khi đó tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi 100xu.
+ Khi chuyển tiền, phí chuyển sẽ là 10% số tiền chuyển.
Vd: bạn chuyển đi 100xu, vậy phí chuyễn sẽ là 100xu x 10% = 10xu.

II - Dịch vụ Tặng Pet
- Khi bạn có nhu cầu tặng pet cho một tài khoản khác trong diễn đàn bạn có thể dùng dịch vụ này của shop, cách sử dụng như sau:
- Bạn cần gửi tin nhắn yêu cầu, bằng cách click vào và gửi tin nhắn.
- Những yêu cầu trong tin nhắn của bạn gồm:
+ Trong phần tiêu đề tin nhắn (Message subject) bạn nhập: [tên nick của bạn] - yêu cầu tặng pet.
+ Trong phần nội dung bạn nhập: [tên nick người nhận] - [mã số pet].
Vd: tên nick của bạn là Tikool, Bạn muốn tặng con Chikorita đến tài khoản có tên nick là nguyentanpro21.
Bạn chỉ cần nhập, lần lượt như sau:
*Tiêu đề:
Tikool - Yêu cầu tặng pet
*Nội dung:
nguyentanpro21 - #005
Và Click "Send" để gửi yêu cầu. Tin nhắn yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 24h.
- Các bạn Lưu ý:
+ Ở dịch vụ này ko tính phí.
+ Trong tài khoản của bạn phải có đủ tiền để mua pet, nếu không đủ tiền mà gửi tin nhắn yêu cầu. Khi đó tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi 150xu.


Bản quyền © 2011 11a6.forums.vg
Design by Tikool.